Klinická výživa

Je určená pre ľudí, ktorých hlavnou a často jedinou formou liečby, je vhodná diéta. Jej dlhodobé a dôsledné dodržanie je nutné k stabilizácii zdravotného stavu, zároveň aj  k prevencii možných zdravotných komplikácií, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nastanú pri nedodržaní diéty.  Je vhodná pre ľudí s hypertenziou, hypercholesterolémiou a ľudí, ktorí trpia potravinovými intoleranciami (lepok a laktózu) a inými potravinovými alergiami.