nutričná špecialistka

Volám sa Mária Krajčovičová (Markeová). Som nutričná špecialistka so zameraním na výživu a zdravie človeka. Absolvovala som Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v odbore výživa ľudí. Od roku 2012 sa venujem individuálnemu výživovému poradenstvu v oblasti redukčnej diéty, racionálnej stravy, klinickej a tehotenskej výživy a výžive detí.

Od roku 2013 spolupracujem so VŠZP ako nutričná špecialista a v rámci tejto spolupráce sa zúčastňujem na ich verejných akciách „Dni zdravia“. To mi vytvára a poskytuje priestor na osobné stretnutia s rôznymi ľuďmi a ich  problémami v oblasti výživy a stravovania.   Na základe týchto skúseností mám možnosť ešte lepšie pochopiť danú problematiku výživy a stravovania. 

Od roku 2018 pracujem ako nutričná špecialistka v programe. ZELENINKOVÉ Šialenstvo. Program je zameraný na zdravý životný štýl detí a prevenciu detskej obezity. Celoročný projekt je prioritne určený pre materské školy a školské kluby. Vedú ho nami zaškolené lektorky, pani učiteľky či vychovávateľky. Počas školského roka deti spoznajú 40 až 45 druhov zeleniny formou zážitkového vzdelávania. Takto si vytvárajú zdravé stravovacie návyky a pozitívny vzťah k zelenine a zdravému životnému štýlu na celý život.
V roku 2019 som získala aktívne členstvo v Společnosti pro výživu v Českej republike a stala som sa splolutorkou knihy Ako naučiť deti jesť zeleninu.