Moja filozofia

... je odborný prístup umocnený invenčnosťou mne príznačnou, spätou s individuálnym prístupom, ktorý zohľadní osobitosť a potreby každého z Vás ...

Vytváram výživové plány na mieru klienta, ktoré sú závislé od jeho cieľov. Výživový plán na mieru navrhujem ako jednorazovú záležitosť alebo ako súčasť dlhodobého programu. Samotnej tvorbe stravovacieho režimu predchádza podrobná osobná, zdravotná a nutritívna anamnéza ako aj diagnostika zloženia tela.  Na základe získaných informácií potom odporučím najvhodnejšiu formu spolupráce.

Detaily správneho jedálnička a ideálne kombinácie potravín sú neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Kombinujem ich tak, aby sa jednotlivé živiny a mikroživiny skonzumovanej potravy čo najlepšie vstrebali a využili v ľudskom organizme, a tým posilnili zdravie človeka. Principiálne neodporúčam žiadne výživové doplnky ani lieky na chudnutie. Kombinujem, upravujem a navrhujem prirodzenú stravu, v ktorej sú zohľadnené všetky špecifiká individuality klienta, ako je zdravotný stav, fyzická aktivita, pracovná záťaž a psychická rovnováha.

Všetky programy prebiehajú osobne v Bratislave alebo online prostredníctvom video rozhovorov. 

Súčasťou jednotlivých programov je:
  •     pravidelná podpora
  •     konzultácie v pravidelných časových intervaloch
  •     edukácia o výžive a zdravom životnom štýle
  •     dôkladná anamnéza
  •      príprava a vysvetlenie výživových odporúčaní podľa potrieb klienta
  •      návrh vhodného stravovania
  •      vypracovanie individuálneho výživového plánu
  •      návrh pohybovej aktivity.